Interactief theater

Case 5

LANG ZAL HIJ LEVEN

THEATER SEIZOEN 2022-2023

Het verhaal gaat over Dirk-Jan. Hij is 80 jaar en heeft vergevorderde dementie. Toen drie jaar geleden Alzheimer bij hem geconstateerd werd, heeft hij een wilsverklaring opgesteld. Hij wil niet naar een verpleeghuis en ook niet in de situatie belanden waarin hij zijn autonomie en zijn verstand kwijt is. Boven alles, wil deze voormalige onderwijzer zijn waardigheid houden: liever dood dan zichzelf kwijtraken. Nu lijkt het zover te zijn. Dirk-Jan is bij flarden helemaal de weg kwijt en de situatie thuis is niet meer houdbaar. Zo kan het niet langer. Tijdens Dirk-Jans 80ste verjaardag zingt zijn familie: ‘Lang zal hij leven’. Maar niet iedereen zingt dit van harte mee. Had Dirk-Jan niet zelf in zijn wilsverklaring gezegd dat hij dit nooit zou willen?

 

 

 

image
image
image

INTERACTIEF THEATERSTUK

In het interactieve theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ staat het morele thema euthanasie bij dementie centraal. De meningen over dit onderwerp zijn in de samenleving sterk verdeeld. Door op dit thema diep in te gaan, komen onderliggende ethische vragen in beeld, zoals: ‘Zijn emoties helpend of belemmerend in het zicht krijgen op wat goed is? Of: Ben je als familie aan elkaar gegeven? Hoe kom je samen verder als morele opvattingen onoverbrugbaar lijken te zijn?

 

HET GAAT IN DE GESPREKKEN EN HET THEATERSTUK NIET OM HET KOMEN TOT ÉÉN ZIENSWIJZE, MAAR OM HET OPEN VERKENNEN VAN ELKAARS MORELE UITGANGSPUNTEN.

— CASPER VAN DORP, PRODUCENT

We zoeken naar de overtuiging achter de stellige woorden of het zachtjes zoeken naar richting bij een moreel vraagstuk. Op deze manier willen we het maatschappelijke gesprek over morele vraagstukken stimuleren en verder verdiepen. Op verschillende momenten tijdens het theaterstuk krijgt het publiek de gelegenheid om in gesprek te gaan over de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Het publiek is op deze manier actief betrokken bij het familiegesprek over euthanasie. Aan de hand van scherpe vragen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.

HET MORAL COMPASS PROJECT

‘Lang zal hij leven’ is tot stand gekomen door een creatieve samenwerking tussen de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en productiehuis Nachtzon Media. Het theaterstuk is ontstaan vanuit het meerjarige onderzoeksproject Moral Compass Project met als doel om morele thema’s op verschillende plekken van de maatschappij, bespreekbaar te maken.

Maarten Wisse, rector van PThU en initiatiefnemer van het Moral Compass Project is enthousiast over deze ontwikkeling: ‘In het Moral Compass Project doen wij onder andere onderzoek naar deze morele dialogen. Daarbij wordt gezocht naar het versterken van een ‘moreel kompas’. Gefocust op het goede, zoals een kompas altijd op het noorden staat afgesteld, maar zonder mensen klem te zetten. Kan het denken over moraliteit aan de hand van een zogenaamd moreel kompas ons verder helpen als samenleving die een pluraliteit aan opvattingen kent? In het Moral Compass Project worden de fundamentele vragen onderliggend aan zo’n moreel kompas onderzocht.’ Samen met Nachtzon Media heeft de PThU een reeks aan concrete en al dan niet kunstzinnige projecten ontwikkeld om deze thematiek op verschillende plekken van de maatschappij bespreekbaar te maken.

 

">

Volgende case

Donderdagen met Dirk De Wachter