Interactief theater

Case 5

De Friezen

5 AFLEVERINGEN I NPO 2 I OMROEP MAX

In deze vijfdelige serie gaan Huub Stapel en Nynke de Jong samen en apart op zoek naar de Friese identiteit. Een reis doorheen de ruimte en de tijd. Een ontdekkingstocht langsheen de vijf elementen die doorheen de geschiedenis de Friezen en hun Friesland hebben gevormd. Te weten: water, lucht, vuur, aarde en licht. Ze vormen de basisbouwstenen voor het woelige Friese verleden, het kenmerkende Friese landschap en hun kenmerkende drang naar vrijheid.

image
image
image
Beklonken klaai. De fuotfaach fan ‘e himel,
ûntfytmanne oan see, delbêde op sân.
Utstrutsen, keal, wiid iepen as in fâle;
Ôfseame flakte yn ‘e skrale wyn. Ald lân.
[Uit: Myn ierde (2005) van Harmen Wind]