Interactief theater

Case 5

Tijd om te sterven I 30 OKTOBER 21:00 2017 I NPO 2 I 2Doc.nl KRO-NCRV

Een indringende documentaire die laat zien hoe mensen zich voorbereiden op het sterven in een hospice. Regisseur Anne Christine Girardot volgt terminaal zieken, hun naasten en verzorgend personeel in een hospice in Deventer. We zien de hoogte- en dieptepunten van een kwetsbare, emotionele en overweldigende fase van hun leven. Centraal staat de vraag wat ‘waardig sterven’ eigenlijk is.

Rond het levenseinde bestaan er nogal wat misverstanden en is er veel onwetendheid en angst. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet wat palliatieve sedatie in de praktijk inhoudt of denken dat het een vorm van euthanasie is. De meeste mensen kunnen zich moeilijk een voorstelling maken van het verloop van het stervensproces. Ook wordt het vaak gezien als mensonterend om te sterven en euthanasie als de oplossing om ‘waardig te sterven’. Maar is dat zo?

Deze documentaire kan de onbekendheid van en de angst voor sterven enigszins wegnemen, door te laten zien hoe mensen de tijd krijgen om te sterven.